facebook
^Back To Top

 • 1 Celem Towarzystwa jest:
  Prowadzenie i realizacja prac naukowo-badawczych w wybranych dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród społeczeństwa Ziemi Sandomierskiej,
 • 2 Celem Towarzystwa jest:
  Popularyzacja w kraju i za granicą wiedzy o historii i kulturze Ziemi Sandomierskiej oraz dokonaniach jej mieszkańców,
 • 3 Celem Towarzystwa jest:
  Inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz rozwój zaplecza naukowo-badawczego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego regionu,
 • 4 Celem Towarzystwa jest:
  Prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych o znaczeniu ogólnokrajowym, w tym na zlecenie instytucji naukowych, religijnych, kulturalnych, i gospodarczych.
 • 5 Celem Towarzystwa jest:
  Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i zebrań publicznych o tematyce naukowej i kulturalnej,